ראשי » חדשות בחקלאות 

 
 
דו"ח מזכ"ל - מהנעשה בהתאחדות חקלאי ישראל
 
מאת: אבשלום (אבו) וילן, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל 07/03/2015
 

אבשלום וילן

אבשלום וילן

שלום לכולם,

עם גמר דיוני תקציב המדינה לשנת 2009-2010 ואישורו בידי הכנסת, ברצוני להביא בפניכם את עיקרי ההישגים בנושאים בעלי העניין עבור ציבור החקלאים:

הטלת מע"מ על פירות וירקות
סוגיית הטלת המע"מ על פירות וירקות פוצלה מחוק ההסדרים ולא הגיעה לכלל הצבעה. המדיניות שההתאחדות נקטה בה בשיתוף עם משרד החקלאות, לפיה ההתאחדות, בהובלתם של ארגוני המגדלים, תנהל את המאבק מאחורי הקלעים (כגון פגישות עם חברי הכנסת, הרב עובדיה יוסף והעברת מידע לאמצעי התקשורת), בעוד שאת המאבק בחזית התקשורתית יובילו הארגונים החברתיים, הוכיחה את עצמה כיעילה במיוחד.

העובדים הזרים
כזכור, על-פי הצעת התקציב המקורית שהגישה ממשלת ישראל, מספר העובדים הזרים בחקלאות לשנת 2010 אמור היה להיות 3,000 בלבד. במו"מ אינטנסיבי אל תוך הלילה, בשיתוף עם משרד החקלאות, הצלחנו להגיע עם הממשלה להסכם שאושר על ידה והוכנס לחוק התקציב, לפיו יירד מספר העובדים הזרים ל-19,000 בהדרגה, במסגרת של שש שנים, ובמקביל תשקיע המדינה כ-320 מיליון ₪ בהכנסת מיכון וטכנולוגיות חדשות, כך שתובטח תחלופה נאותה של הון ועבודה אשר תאפשר לחקלאים להקטין את כמות כוח האדם אשר ברשותם. קצב ההתקדמות בתוך מסגרת שש השנים ייקבע במנגנון היישום.

על פי דרישת הממשלה, במסגרת ההסכם שהוכנס לחוק התקציב הוטלה על המעסיקים החובה לשלם 500 ש"ח לחודש בעבור הזכויות הסוציאליות של העובד (דרישתה המקורית של הממשלה עמדה על כ- 700 ש"ח).

חשוב להתעכב על עניין זה ולהזכיר כי אי תשלום הזכויות הסוציאליות הינו עבירה על חוקי העבודה הבינלאומיים, ומעבר לכך, חושף אותנו לתביעות ייצוגיות קשות. רק לפני כשנה וחצי התבררה תביעה כזו, אשר הוגשה ע"י תאילנדים שהועסקו בעבר בארץ. תביעה זו אמנם נדחתה, אך אין הדבר אומר כי אנו חסינים מפני תביעות נוספות. עמידה בהתחייבות תשלום הזכויות הסוציאליות מצידנו משמעותה אחריות מצד הממשלה במקרה של תביעות ייצוגיות לגבי העבר (תביעות כאלו, אם תתקבלנה, יכולות למוטט אלפי משקים חקלאיים שלא שילמו הזכויות עד היום, ויאלצו לשלם מיליוני שקלים). ביטול חובת תשלום זו, לו קורא קמפיין דמגוגי שמנוהל היום ע"י גורמים אינטרסנטים המנסים לרכב על גבם של החקלאים, הוא חסר סיכוי, חשוב מכך, דווקא מסכן את ציבור החקלאים.

היטל הבצורת במגזר החקלאי
היטל הבצורת אמור היה לחול במגזר החקלאי באופן אוטומאטי, בשעור אבסורדי של 960 ש"ח לנפש. גם כאן, מו"מ ארוך ומורט עצבים בינינו לבין רשות המים ונציגי האוצר הביא ליצירת מסלולים חלופיים למושב ולקיבוץ, כך שההיטל במושב יוטל מעל לצריכה חודשית של 7 מ"ק לנפש (הכוללת גם את הגינון הפרטי), ובקיבוץ מעל 8 מ"ק לנפש (הכוללת גם את הצריכה הציבורית). כמו כן, הצלחנו לדחות את תחילת מועד תחולת ההיטל בהתיישבות ל-1.1.2010, בעוד שבשאר המדינה מועד תחילת ההיטל היה 15.7.09.

בכל מקרה יצטרכו מרבית הישובים להתקין עד סוף השנה הנוכחית מדי מים: במושב, לשם הפרדה בין הצריכה הביתית לצריכה החקלאית בחלקה א'; ובקיבוץ, על מנת להקטין את הסיכון לחריגה מהמכסה הקבועה, ולנסות לעמוד בחלופה השנייה, המאפשרת למדוד רק את הצריכה הפרטית, ללא הציבורית, כך ששיעור המס הצפוי יוקטן באופן משמעותי. רק בנסיבות חריגות בהן באמת לא תתאפשר הרכבת שעונים בכל הישובים, תינתן דחייה על-פי אישורים מיוחדים.

באופן כללי, נושא המחסור במים, הנושא המרכזי בקיץ זה, נמצא אצלנו בעדיפות עליונה. המשך המחסור הצפוי בשנתיים הבאות, עד קבלת מלוא הכמות של מי התפלת מי ים, מחייב אותנו להתארגנות והיערכות קשות, בהן אנו חייבים לנסות ולשמר את כל הגידולים הריווחיים, עד אשר יעבור זעם ונוכל לצאת מחדש למרחב. חשוב להזכיר כי עדיין ניתן לנייד מכסות מים בין חקלאים וכל המעוניין בכך יוכל לעשות זאת.

לסיכום, עברנו אנו, ציבור החקלאים, תקופה סוערת בעיצומו של קיץ חם, תקופה שנסתיימה בהישגים נאים ולפחות לעת עתה ניתן לנשום באופן חלקי לרווחה, ולהתקדם בתקווה לחורף סוער וגשום.

בינתיים, אנחנו בהתאחדות ממשיכים בשגרת עבודתנו ובסיורים מקצועיים בענפים וביישובים השונים ברחבי הארץ. כל המעוניין בביקור שלנו מוזמן ליצור קשר עם יהודית בטלפון 03-6929927, ולהיענות ברצון.

שלכם בידידות,

אבשלום (אבו) וילן
מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל

 

אופיר אבסלנדר
"רוני חסיד דוברות ויחסי ציבור"